Co to jest cukrzyca?

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą charakteryzującą się brakiem wytwarzania dostatecznej ilości insuliny lub nie wykorzystaniem jej w odpowiedni sposób. Zaburza zdolność organizmu do przekształcania cukrów, skrobi i innych produktów spożywczych w energię. Długotrwałe efekty podwyższonego cukru we krwi (hiperglikemia) mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń oczu, serca, nerek, nerwów i stóp.

Stopa cukrzycowa

Cukrzyca, zwłaszcza jak nie jest uregulowana przyczynia się do upośledzenia krążenia obwodowego, a co za tym idzie niszczenia małych naczyń włosowatych zwłaszcza w obrębie stóp. U diabetyków również rozwija się neuropatia. Oba te powikłania przyczyniają się do infekcji w obrębie kończyn dolnych. Infekcje te rozprzestrzeniają się od prostego, powierzchniowego zapalenia tkanki łącznej do przewlekłego zapalenia kości i szpiku. U osób z rozpoznaną cukrzycą jest niezbędna stała kontrola stóp.


Symptomy i objawy

Obrzęk stopy lub kostki, ból w nogach, sucha pękająca skóra, zwłaszcza na piętach wrastające i grzybicze paznokcie, zapalenie tkanki łącznej, zakażenie skóry głębokiej i tkanek miękkich, ostre zakażenie kości i szpiku, przewlekłe zapalenie kości i szpiku.

Zapalenie tkanki łącznej

Występuje zaczerwienienie skóry pozbawione zmian skórnych, czasem z zapaleniem naczyń krwionośnych, zapalenie naczyń krwionośnych sugeruje zakażenie paciorkowcami grupy A, zakażenia ropne (bąble wypełnione treścią) są typowe dla zakażenia Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), ale sporadycznie występują w przypadku paciorkowców grupy A nie występuje wrzód lub wysięg z rany.

Zakażenie skóry głębokiej i tkanek miękkich

Bolesne stwardnienie tkanek miękkich kończyn dolnych, mieszane zakażenia, może być widoczny zgorzel, skrajny ból i tkliwość może wskazywać na gangrenę, mogą być obecne bąble wypełnione treścią ropną.

Ostre zapalenie kości i szpiku

Jeśli nie ma neuropatii obwodowej, pacjent odczuwa ból w miejscowy kości, zwykle jest brak gorączki i regionalnej adenopatii.

Przewlekłe zapalenie kości i szpiku

Może występować stan podgorączkowy, nie obserwuje się zapalenia naczyń krwionośnych, może występować ból, ale nie koniecznie, jest to zależne od stopnia neuropatii obwodowej, głębokie przenikliwe wrzody i głębokie przetoki (diagnostyka przewlekłego zapalenia kości i szpiku), zwykle znajdują się między palcami lub na powierzchni podeszwowej strony stopy.


Bardzo ważne jest, aby osoby z zdiagnozowaną cukrzycą regularnie uczęszczały do gabinetów podologicznych i korzystały z fachowych usług podologa. Brak leczenia stopy cukrzycowej może się skończyć amputacją!

Program pielęgnacji stopy cukrzycowej

Program pielęgnacji stopy cukrzycowej obejmuje rutynową kontrolę paznokci i stóp, edukację pacjenta, leczenie ran, wkładki ortopedyczne, opiekę chirurgiczna oraz opiekę kardiologiczna (choroba naczyń obwodowych).

Leczenie

Leczenie stopy cukrzycowej różni się w zależności od typu zapalenie tkanki łącznej – najbardziej wrażliwa na antybiotyki, głębokie infekcje skóry i tkanek miękkich – zwykle unieruchomienie, antybiotyki i delikatne oczyszczanie ran ostre zapalenie kości i szpiku – terapia przeciwbakteryjna, przewlekłe zapalenie kości i szpiku – konieczne jest leczenie chirurgiczne, antybiotyki. UWAGA: Amputacja może być konieczna!